PostHeaderIcon Новини

XVIII международен конкурс за детска рисунка
„Не на цигарите!" - 2014


Регионална здравна инспекция - Благоевград Ви уведомява, че през 2014 г. за пореден път ще се проведе XVIII международен конкурс за детска рисунка на тема „Не на цигарите!", организиран от Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания. още...

 

04.03.2014 г.

КЪРЛЕЖИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

През пролетно-летния сезон при високи температури и увеличена влажност, се създават добри условия за увеличаване числеността и активността на кърлежите, с което силно нараства и рискът от заразяване с пренасяните от тях инфекции.
Популацията от кърлежи „се събужда” в средата на април, увеличава се в средата на май и достига своя пик през юни. През горещите летни месеци се крият в почвата. През есента е втория пик.


 

19.02.2014 г.

Проект “СПРИ и се прегледай”

17.02.2014 г.

През 2013 г. Министерство на здравеопазването номинира РЗИ Благоевград и партньори  с Грамота за постигнати високи резултати при провеждане на Лятната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен”.
По този повод, в рамките на м.февруари и м.март, 2014 г. РЗИ Благоевград има честа да обяви стартирането на пътуваща изложба от плакати на тема „Животът е безценен”. До 30 март 2014 г. плакатите ще бъдат изложени пред НТ ”Н.Вапцаров”, централна градска част / пред община Благоевград /, ЮЗУ „Неофит Рилски” – първи корпус, АУБ – общежития, Младежки дом Благоевград.

Виж повече информация за изложбата ...

14.02.2014 г.

Национална АНТИСПИН кампания "ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН"

Награждаване на участниците в конкурса "Любов и здраве"

12.02.2014 г.

14 февруари "Ден на влюбените"

Конкурс "Любов и здраве"

Р Е Г Л А М Е Н Т

Конкурсът „Любов и здраве” се организира от РЗИ Благоевград и се обявява  в рамките на Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен! – Превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ”
Целта на конкурса е, да се достигне до различни възрастови групи от населението, чрез популяризиране на отговорно сексуално поведение и превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

За повече информация ...

 

РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД
На основание чл. 10 а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № РД 114 /28.01.2014 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности”, отдел „Контрол на медицински дейности” в Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград - 1 позиция

 

27.01.2014 г.

Излезе от печат Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст от авторски колектив проф. д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Дулева, дм, гл.асист. д-р Лалка Рангелова, дм и инж. хранителни технологии Мариана Куртишева от Националния център по обществено здраве и анализи, д-р Аноанета Антонова – педиатър, д-р Камен Николов от Българската агенция по безопасност на храните.

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст е утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 5.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3-годишна възраст и е изцяло съобразен с изискванията на Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

още...

02.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медико-статистически отчети

 

СИГНАЛИ  ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ МОЖЕ ДА  ПОДАВАТЕ НА ДЕЖУРНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ - 0882669312 И 0886155212.

01.12.2013 г.

 
More Articles...

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26

0800 13 454

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РМШ

http://hpv-vaccine.bg/
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ