PostHeaderIcon Новини

16.12.2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Във връзка с Писмо Изх.№5881/08.12.2015г. на Зам.Ректор по „СДО и УБК” на Медицински университет – София, Ви Уведомявам:
Отдел  „СДО и УБК” при МУ – София, организира конкурс по документи за прием на специализанти по специалността „Обща медицина”.
Документите се подават в отдела от 07.12.2015г. до 23.12.2015г. включително. Местата, базите за обучение и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на Медицински университет – София.

15.12.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

РЗИ – Благоевград успешно приключи проект за подобряване на здравните услуги в гръцко-българската трансгранична зона

Благоевград, 15 декември 2015 г. РЗИ – Благоевград успешно приключи международен проект на обща стойност 2,5 милиона евро с наименование "По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона" (BEHEALTH), осъществяван в сътрудничество с гръцки и български партньори.
РЗИ – Благоевград бе една от четирите организации, участващи в проекта (с бюджет от малко над 200 000 евро), като в рамките му беше извършен ремонт на лаборатория за 24388 лв. и закупено измервателно оборудване за подобряване на нейната работа. Също така, беше осигурен високопроходим автомобил за достъп до планинските райони в обхвата на работа на РЗИ – Благоевград и компютърно оборудване за повишаване на ефективността на предоставяните от нея услуги.
По проекта беше извършено още следното:
•    Бяха разработени стратегически документи - Стратегия за подобряване представянето на здравни услуги в трансграничния регион Гърция-България, както и План за нейната реализация.
•    Беше направено проучване на здравния статус на извадка от населението на община Петрич (500 души).
•    Беше проведена кампания за популяризиране на различни мерки по здравеопазване в трансграничния регион – в гр. Гоце Делчев, гр. Петрич и гр. Благоевград.
•    Беше извършена обмяна на опит с гръцките партньори по проекта.
•    Бяха реализирани дейности по визуализация и публичност.

Резултатите от настоящия проект ще позволят по-доброто предоставяне на услуги от страна на РЗИ – Благоевград и подобряване на нейната работа в дългосрочен план.

=========================================

Проектът "По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона" (BEHEALTH) е финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на участващите страни. Водещ партньор по проекта е Четвъртият регионален орган по здравеопазване на Македония и Тракия (Солун, Гърция), като партньори са болницата в Кавала (Гърция), РЗИ - Благоевград и МБАЛ "Рокфелер", гр. Петрич. Целта на проекта е да допринесе за подобряване на качеството на живот на гражданите и посетителите на трансграничния регион чрез модернизиране на сектора на здравеопазването.

30.11.2015 г.

1-ВИ  ДЕКЕМВРИ „СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН” НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА АНТИСПИН КАМПАНИЯ „НУЛЕВА СТИГМА, НУЛЕВА ДИСКРИМИНАЦИЯ” 2015 г
виж пълния текст ...

30.11.2015 г.


03 декември 2015 г. от 09.30 – 15.00 ч.

О Б Я В А
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Благоевград съвместно с ЦЕНТЪРА ПО ОСТЕОПОРОЗА в изпълнение дейностите по ограничаване на остеопорозата в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести

О Р Г А Н И З И Р А
скринингово изследване за риска от остеопороза (остеодензитометрия на крак) на цена 10 лв. Измерването ще се извърши от екип на Център по остеопороза Благоевград в сградата на РЗИ Благоевград, ул. «Братя Миладинови» № 2 на 03.12.2015 г. (четвъртък) от 9.30 до 15 ч.
За справки и записвания – тел. 073 885318, отдел «ПБПЗ» към РЗИ.

По време на мероприятието ще се извършва безплатно измерване на кръвно налягане, телесно тегло, определяне на индекса на телесна маса, попълване на едноминутен тест за оценка на риска от остеопороза от експерти на РЗИ Благоевград, Дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”.

25.11.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

На 27 ноември 2015 г. от 11.00 часа в РЗИ – Благоевград ще се проведе заключителна пресконференция за отчитане на дейностите, извършени от инспекцията по проект “По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона” (BeHealth).
Проектът бе финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество “Гърция - България 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №В3.13.02. Основната му цел бе подобряване на услугите по здравеопазване в трансграничния регион.

Очакваме Ви!

05.11.2015 г.

30.10.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ "ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ"

виж пълния текст

29.10.2015 г.

Започна безплатното поставяне на силанти при децата от 5 до 8 години

Започна тазгодишната кампания за поставяне на безплатни силанти на постоянните зъби на деца между 5 и 8-годишна възраст.

още информация ...

13.10.2015 г.


П  О  К  А  Н  А
Във връзка с 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата по инициатива на Регионална здравна инспекция Благоевград и Център по остеопороза Благоевград

ще се проведе скринингово ИЗСЛЕДВАНЕ – ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ (ИЗМЕРВАНЕ на костната плътност) от специалисти от Центъра по остеопороза. Измерванията ще бъдат на преференциална цена 5 лв.

Измерването ще се проведе на
20 октомври 2015 г. /вторник/ в Младежки дом Благоевград от 15.00 часа.

За допълнителни въпроси -  тел: 073/88 53 18
РЗИ  Благоевград, Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

още информация ...

12.10.2015 г.

16 октомври – Световен ден на прехраната

08.10.2015 г.

06.10.2015 г.

28.09.2015 г.

Във връзка с провеждането на ежегодна кампания MOVE WEEK-Европейска седмица на физическата активност и спорта , която е част от Now We Move, която е организирана от Международната асоциация за спорт и култура /ISCA/, съвместно с областна администрация Благоевград се проведе инициатива под наслов „Разходка сред природата 2015".
Мероприятието се проведе на 24.09.2015г. от 12.00 часа на площада пред Областна администрация Благоевград, като маршрутът на шествието беше площад Г. Измирлиев-Младежки дом-Розариум". От страна на РЗИ - представители бяха Валентина Георгиева и Чавдар Урдев - инспектори в отдел „ПБПЗ". В шествието се включиха около 200 участника, като за всички тях бяха осигурени предметни рекламни награди.

24.09.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 2015

Европейска седмица на мобилността /16-22 септември/ РИОСВ-Благоевград и РЗИ-Благоевград организираха велосипеден и лекоатлетически крос на 19 септември /събота/ от 11 до 12 часа. В спортното мероприятие участваха около 60 младежи - ученици от седмите класове на три благоевградски училища, които са III-то ОУ "Димитър Талев", V-то СОУ "Георги Измирлиев" и СОУИЧЕ "Св. Климент Охридски". Мероприятието имаше състезателен характер като бяха раздадени общо 12 предметни награди.

галерия със снимки от събитието

07.09.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

РЗИ – Благоевград е партньор по проект “По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона” (накратко BeHealth), който се  финансира по Програмата за европейско териториално сътрудничество “Гърция - България 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №В3.13.02. Още...

19.08.2015 г.

ВАЖНО!

През последните две седмици в Област Благоевград се наблюдава тенденция на завишаване на случаите от вирусна чревна инфекция. Заболяването е широко разпространено през летните месеци и съставлява около 50% от всички остри заболявания с диариен синдром.

Острите чревни инфекции заемат второ място по разпространеност след грипа и другите остри респираторни заболявания. Вирусните чревни инфекции се предават много лесно. Заразяването става чрез замърсени ръце и замърсени хранителни продукти, чрез контакти с болен човек и други. Множество вируси могат да причинят остра вирусна гастроентеропатия. Най-често входна врата за вирусите е стомашно – чревният тракт. Клиничните прояви на вирусните чревни инфекции са почти еднотипни. Началото е остро, с умерено повишена температура или без такава. Пациентите имат болки в корема, придружени с гадене, многократни повръщания и по-късно поява на диария. Броят на изхожданията най-често е от три до пет и повече пъти в денонощието. Общото състояние бързо се влошава, а подобрение настъпва след два до четири дни. Не се самолекувайте, а се обръщайте към личния Ви лекар!
Лечението на заболяването включва общ режим и диета. Терапията е симпттоматична. Насочена е към възстановяване на водно – солевите нарушения на организма. При леките форми рехидратацията се провежда перорално, а при по-тежките – по венозен път.
Противоепидемичните мерки се състоят в строга лична и обществена хигиена, борба с мухите, дезинфекция на тоалетните, измиване на плодовете и зеленчуците с обилна течаща вода и т.н.

03.08.2015 г.

Световна седмица на кърменето 1-7 август 2015

24.07.2015 г.

До всички ОПЛ в Благоевградска област:

Уведомяваме Ви, че разпределената за Благоевградска област петкомпонентна ваксина Пентаксим, получена като дарение от правителството на Р Турция, която е в склада на МЗ ще бъде получена в седмацата до 30.07.2015г. Приложена е листовка, инструкция за употреба. ВСЕКИ ЛИЧЕН ЛЕКАР Е ДЛЪЖЕН ДА ИДВА СЪС ЗАЯВКА С ТОЧНИЯ БРОЙ ПОДЛЕЖАЩИ ЛИЦА НА ПЕТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА И ХЛАДИЛНА ЧАНТА.

10.07.2014 г.

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ РП 2 ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ ВЕHEALTH

 

29.05.2015 г.

31 МАЙ 2015
СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
„СТОП НА ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ“

За първи път Световната здравна организация(СЗО) обявява 31 май като Световен ден без тютюнопушене (World No Tabaco Day) през 1987 година.От тогава до днес, всяка година СЗО определя мото на Световния ден,насочени към превенцията и ограничаването на тютюнопушенето сред населението в целия свят. още...

18.05.2015 г.

19 май - Европейски ден за борба със затлъстяването

Европейският ден за борба със затлъстяването се отбелязва за първи път през 2009 г. по инициатива на Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Целта на кампанията е да помогне на хората с този проблем да редуцират теглото си, като по този начин намалят риска за здравето си и подобрят качеството си на живот. още...

15.05.2015 г.

17 май 2015 - Световен ден за борба с хипертонията
По традиция от 2005 година насам, на 17 май Световната Лига по Хипертония чества Световния ден на хипертонията с цел да информира хората по света за опасността от заболяването, високата смъртност, до която води и начините за превенция.

Виж пълния текст ...

13.05.2015 г.

17 май
Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

За поредна година България отбелязва Международния  ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Виж пълния текст...

 

04.05.2015 г.

ТРЕТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА
ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА 00Н, 4-10 май 2015 г.
„СПАСИ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА”


Виж пълния текст ...

 

19.03.2015 г.

19.03.2015 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

Националното проучване на нивата на радон в сгради има за цел да се оцени скринингово териториалното разпределение на концентрацията на радон по области в Република България и да се определи разпределението на средните годишни концентрации на радон в жилища, които могат да се считат за представителни за облъчването на населението от естествения източник на йонизиращо лъчение радон. още...

 

19.02.2015 г.

Във връзка с Писмо №16-00-14/17.02.2015г. на МЗ  Ви уведомяваме,че oт началото на 2015г. в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия. още...

18.02.2015 г.

ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ
ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРАТА

Векторно-предавани трансмисивни инфекции са инфекции, при които причинителите се предават с кръвосмучещи членестоноги-вектори (кърлежи, комари и флеботоми).Източници или резервоари на инфекцията в природата са диви животни и птици. При някои от тях източници или резервоари са домашни животни и птици. още...

18.02.2015 г.

Тигровият комар (на латински:  Aedes albopictus) е вид от семейството на кръвосмучещите  комари (Culicidae) с характерно черно-бяло оцветяване на тялото и крайниците. Дължината му е от 2 до 10 мм.

Произхожда от тропическите и субтропическите райони на Югоизточна Азия. През последните няколко десетилетия се разпространява в много други региони на света главно чрез транспортни средства и интензивна търговия. Неговите ухапвания са по-болезнени и могат да предизвикат повече алергични реакции. още...

18.02.2015 г.

ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА
С ВЕКТОРНО-ПРЕДАВАНИ ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ


Основно средство за борба с векторно-предавани трансмисивни инфекции е профилактиката. На първо място човек трябва да знае как да се предпази от ухапване от кърлежи. още...

13.02.2015 г.

СЪВМЕСТНИ ПРОЯВИ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ), ОБЩИНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ – ДЕН НА  ВЛЮБЕНИТЕ – 14 ФЕВРУАРИ 2015 г.

13.02.2015 г.

НАД 330 000 ЛИЦА СА ИЗСЛЕДВАНИ ЗА ХИВ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

13.02.2015 г.

ПЛАН – ПРОГРАМА
на дейностите планувани за 14 февруари – втори етап от Националната АНТИСПИН кампания
„Да запазим посоката, да продължим пътя“

13.02.2015 г.

Информационна листовка за екстремните климатични условия, промените в климата и здравето
СТУДЪТ
Защо силният студ е въпрос, свързан с общественото здраве?

13.02.2015 г.

ПОКАНА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА РЗИ БЛАГОВГРАД

 

14.01.2015 г.

Радиоактивност на води за пиене - Директиви

 
More Articles...