PostHeaderIcon Контакти

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26

Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Адрес на Инспекцията:
Благоевград, 2700
ул. "Братя Миладинови" №2
тел.: 073/88-87-01, факс.: 073/58-20-50
e-mail: rzibl@rzibl.org

Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401

SWIFT BIC код: SOMBBGSF


Работно време на Инспекцията:
Понеделник - Петък
08.30 - 12.00ч. 12.30 - 17.00ч.


Директор
Д-р Михаил Кметски
тел. 073/888701

Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00ч.,
вторник от 08.30 - 10.00 ч.

Заместник директор

Главен секретар
Димитър Димитров


Директор на дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Методи Манов
тел. 073/887873

Директор на дирекция "Медицински дейности"
Д-р Александър Костов
тел. 073/888711

Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
Д-р Веселка Мончева
тел. 073/885321

Директор на дирекция "Обществено здраве"
Д-р Мария Станчева
тел. 073/830952