PostHeaderIcon Контакти

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26

Адрес на Инспекцията:

Благоевград, 2700

ул. "Братя Миладинови" №2

тел.: 073/88-87-01, факс.: 073/88-87-03

e-mail: rzibl@rzibl.org

Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401


Работно време:

Понеделник - Петък

08.30 - 12.00ч. 12.30 - 17.00ч.


Директор
д-р Лена Павлова
тел. 073/888701
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00ч., вторник от 08.30 - 10.00 ч.

Заместник Директор
тел. 073/830963

Главен секретар
ВрИД д-р Мария Станчева
тел. 073/830952

Директор на дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Методи Манов
тел. 0886 155 222

Директор на дирекция "Медицински дейности"
вакантна
тел. 073/888708

Директор на дирекция "Надзор на заразните болести"
д-р Веселка Мончева
тел. 073/885321

Директор на дирекция "Обществено здраве"
д-р Мария Станчева
тел. 073/830952

Директор на дирекция "Лабораторни изследвания"
Валентина Дамянкина
тел. 073/885322

 

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26

0800 13 454

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РМШ

http://hpv-vaccine.bg/
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ