PostHeaderIcon Новини

19.09.2014 г.

Тигровият комар (на латински:  Aedes albopictus) е вид от семейството на кръвосмучещите  комари (Culicidae) с характерно черно-бяло оцветяване на тялото и крайниците. Дължината му е от 2 до 10 мм.
Произхожда от тропическите и субтропическите райони на Югоизточна Азия. През последните няколко десетилетия се разпространява в много други региони на света главно чрез транспортни средства и интензивна търговия. Неговите ухапвания са по-болезнени и могат да предизвикат повече алергични реакции. още информация ...

12.09.2014 г.

На вниманието на ОПЛ

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министър д-р Мирослав Ненков, до сключването на договор по обособена позиция: № 3 „Доставка на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б“ от обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви Имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2014 г.“ ...

 

12.09.2014 г.

ПОКАНА

Относно - изпълнение на дейности от Плана за действие за периода 2011-2015 г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, възложени през 2014 г. ...

 

12.09.2014 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Във връзка с Писмо №16-00-188/29.08.2014г. на МЗ, касаещо разпространението на Ебола вирусна инфекция (ЕВИ) Министерство на здравеопазването уведомява, че за периода от декември 2013 до 18.08,2014г. в четири държави от Западна Африка -Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне са регистрирани общо 2 473 случая на ЕВИ, а 1 350 случаи са завършили летално. Настоящата епидемия с Ебола вирусна инфекция е най-голямата досега в историята не само по броя случаи,а и по засегнатите географски области. ...

 

05.08.2014 г.

Световна седмица на кърменето
1 – 7 август 2014 г.

Кърменето – идеалният вариант и за бебето, и за майката

информация...

04.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ

На 02.08.2014г. в 22ч. е подаден сигнал на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград от Спешен център – гр. Разлог за прегледани лица с оплаквания от лагер-школа за математици в хотел „Орфей“, гр. Банско. Касае се за организирана група от 48 деца и 15 ръководители, включително 1 дете от Русия с придружител, 5 деца от Франция с ръководител и 5 деца от Румъния с ръководител.
Веднага е сформиран екип от специалисти от РЗИ, който да извърши епидемиологично проучване по случая. Уведомени са и специалистите от ОДБХ – гр. Благоевград.
Клинична картина на заболелите: Оплакванията са  болки в корема, повръщане, разстройство, повишена температура, отпадналост. Хоспитализирани са 9 лица – 7 деца и 2 ръководителки. Клинична диагноза: Вирусна чревна инфекция.
Взети мерки:
Спрямо болните – на всички хоспитализирани лица са взети анални секрети за микробиологично изследване.
Спрямо контактните: Взети са анални секрети за микробиологично изследване на всички останали деца и ръководители в хотела.
На 8 лица кухненски персонал са взети анални, носни и гърлени секрети за микробиологично изследване и е извършен визуален преглед на открити части на тялото. Снета анамнеза за евентуални оплаквания.
Спрямо околната среда: Взети проби води от чешми в кухня, лоби-бар, ресторант и закрит плувен басейн на хотел „Орфей“ и извършено пробонабиране на питейна вода от пунктове в различни райони на гр. Банско.
Епидемиологичното проучване продължава.

01.08.2014. г.

Във връзка с получен чрез Агенцията за ядрено регулиране  в Министерство на здравеопазването и заведен с вх. № 97-284/31.03.2014 г. сигнал, относно „изграждане на водоснабдяване в с. Кръстилци, Община Сандански” – На Вх. № 2676/23.04.2014 г. инспектори при РЗИ – Благоевград извършиха проверка на 08.05.2014 г. в землището на с. Кръстилци, Община Сандански  и взеха проби води за извършване на лабораторни анализи съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно – битови цели.
Резултатите от анализите на пробите от с. Кръстилци, Община Сандански по показателите на периодичния мониторинг съгласно Приложение № 1, Таблица Г от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели,  обн. ДВ. бр. 30/ 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.15/ 2012 г. не съответстват на изискванията на Наредба № 9
Водоизточниците, подаващи вода за питейно-битови цели в населеното място не са вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ – Благоевград.

РЗИ – БЛАГОЕВГРАД Е  ПРЕДПРИЕЛА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

 

04.07.2014 г.

04.07.2014 г.

До всички общопрактикуващи лекари, област Благоевград

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Информираме Ви, че с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в РБ, обн. ДВ бр. 54/01.07.2014 г. е променен Националния имунизационен календар. За родените от 01.06.2014 г. основните имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б ще се провеждат с шесткомпонентна ваксина. Имунизацията срещу хепатит тип Б е в четири приема:

  • първи прием в родилен дом, като имунизацията се провежда с ваксина ENGERIX;
  • втори, трети и четвърти прием е съответно на 2, 4 и 6 месечна възраст и имунизацията се провежда със шесткомпонентната ваксина, в чиито състав има рекомбинантна хепатит тип Б ваксина.

Във връзка с изложеното Ви обръщаме внимание, че децата родени след 01.06.2014 г., не би следвало да бъдат имунизирани на 1-месечна възраст срещу хепатит тип Б с ваксина с търговско наименование ENGERIX.

 

17.06.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми колеги,

Съгласно изискванията на чл.55, ал.2 от Наредба 4/2009 г. на Министерството на здравеопазването Ви уведомяваме, че е установена липсата на един брой специална рецептурна бланка /зелени/, за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалната рецептурна бланка /зелена/, серия А от N130083069 е невалидна.

 

30.05.2014 г.

П Л А Н
НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 31 МАЙ СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН
„Повишаване на данъците върху тютюневите изделия”.
2014 г.

Времеви график:
12 - 31 май 2014 г.
1. Провеждане на интерактивни обучения  на тема: „Високо качество на живот без тютюнев дим”  в средно общообразователните училища и професионалните гимназии на територията на Община Благоевград съпроводени с демонстрации на последиците от тютюнопушенето, чрез изследване на въглеродния моноксид и визуализиране на отделянето на катран.

30 май 2014 г.
1.Дебат сред възрастните хора от пенсионерските клубове в град Благоевград
Темата: „Високо качество на живот без тютюнев дим”

31 май 2014 г.
1. Пресконференция на 31 май 2013 г. 10.30 часа в РЗИ-Благоевград
2. Общоградско мероприятие - информационно-скринингова кампания/с апарата Smoker lyzer за изследване на COppm /  сред населението  на 31 май 2014 г. от 11 часа  пред Община Благоевград.
3. От 15 часа в Предел махала ще се проведе обучение на деца от ромски пройзход/ от трите ромски махали/ на тема :
„Вредата от тютюнопушенето” съвместно със здравните медиатори на Община Благоевград

23.05.2014 г.

Служители от отдел "Държавен здравен контрол" при РЗИ - Благоевград на 23.05.2014 г. взеха проби питейна вода от кв. Струмско и кв.Грамада по сигнали на граждани.

19.05.2014 г.

19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

Кампания  за отбелязване "Европейски ден за борба със затлъстяването" e проведена за първи път през 2009 г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Основателите са убедени, че непрекъснато се увеличава броят на хората с наднормено тегло и затлъстяване в цяла Европа. Целта на кампанията е да помогне на хората с този проблем да отслабнат и намалят част от теглото си, като по този начин намалят риска за себе си от сърдечно-съдови заболявания, ортопедични заболявания, заболявания, свързани с обмяната на веществата, като подобрят качеството си на живот. Още по темата ...

 
More Articles...