PostHeaderIcon Новини

24.01.2013 г.

А Л Г О Р И Т Ъ М
за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип.

 

А Л Г О Р И Т Ъ М
за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай, съмнителен за грип.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА И БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2012 – 2013 г.


18.01.2013 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

РЕКТОРАТ

----------------------------------------------------------------
1431 София, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов 15, тел. 952 37 91, факс: 953 28 16

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК" при Медицински университет - София обяви конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар" бр.5/07.01.2013г.

Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. „Акад. Иван Гешов" 15, ет.12, стая №7.

Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ-София в интернет / www.mu-sofia.bg/.


02.01.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медико-статистически отчети

 

15.11.2012 г.

15 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН СРЕЩУ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

13.11.2012 г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА 15 ЗА ЗДРАВНИТЕ КНИЖКИ

 

08.11.2012 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЕКТИ, ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

31.10.2012 г.

Вирусен хепатит тип А - град Разлог

19.10.2012 г.

На 19 октомври отбелязваме Деня на българския лекар.
Денят се чества се от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците Свети Йоан Рилски.
Регионална здравна инспекция - Благоевград, честити празника на всички български лекари! Пожелания за здраве, търпение, сили и благородство в битката им за човешкия живот!

15.10.2012 г.

Участвайте в конкурса на МЗ
„Проектът на нашия клас – за живот без тютюнев дим 5”


През учебната 2012/2013 г. стартира петото издание на конкурса на Министерство на здравеопазването, като тази година ще има и допълнителна награда – пътуване до Брюксел и посещение на Европейския парламент. Тя ще бъде отсъдена за най–добре проявилата се фокус-група от ученик – наставник и трима ученика, работила чрез подхода „Предай нататък!”. Наградата е осигурена от евродепутатът  Илияна Иванова и народната представителка Моника Панайотова.
Препоръчително е при планирането и реализирането на проекта в целевите групи да бъдат включени и ученички-пушачки и да се търси подход за ограничаване на тютюнопушенето сред българските момичета като бъдещи майки. Според последни научни данни 45% от 15-16-годишните момичета у нас са пушачки и това ни нарежда на второ място по тютюнопушене сред момичетата от 36 европейски страни (виж ESPAD 2011 г.). 
Регионална здравна инспекция – Благоевград ще окаже методична помощ на класове, които биха заявили участие в конкурса.
Към инспекцията функционира и Кабинет за преодоляване на тютюневата зависимост, в който се предлагат безплатни консултации от психолог на пушачи, желаещи да се откажат от цигарите.

Допълнителна информация за конкурса ще получите от тук.

 

09.10.2012 г.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. 2009-2014 г. (приета с Протокол № 15 от заседание на МС на 16.04.2009 г.)

Една от основните дейности по Националната програма е силанизирането (запечатването на фисури, ямки) на първите постоянни молари на децата от 6 до 8 годишна възраст, която стартира на 1 октомври 2012 г. Поставянето на силанти притежава огромен потенциал да елиминира зъбния кариес при децата, като се създава бариера между зъба и бактериите, които го причиняват.
Силанизирането ще се осъществява от лекари по дентална медицина в цялата страна. Всеки родител, който желае да се възползва от тази възможност може да получи допълнителна информация

на безплатен телефон 0800 1 45 46

и от интернет страницата на Програмата: www.orainaprofilaktika.bg

1. Списък на регионалните координатори.

2. Информационен материал.

 

08.10.2012 г.


Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. България 2012 – 2016 г., приета от Министерски съвет с Протокол №29 / 25 юли 2012 г.

Дейностите по програмата на територията на област Благоевград ще се координира  и организира от Регионалния координационен съвет към Регионална здравна инспекция – Благоевград. Преките изпълнители са представители на държавната и местни власти, РЗОК, общопрактикуващи лекари, Български лекарски съюз, други съсловни организации на медицинските специалисти, РИО на МОМН, Обл.съвет на БЧК, здравни медиатори и неправителствени организации.

виж пълния текст

Често задавани въпроси и отговори по темата може да изтеглите от тук

 

14.09.2012 г.

КРЪВОДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

 

13.09.2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД И НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ОТПРАВЯТ ПРИЗИВ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ С КРЪВНИ ГРУПИ „А” И „О”

 
More Articles...