PostHeaderIcon Новини

25.01.2012 г.

Национална кампания "На училище без тежест"

18.01.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА И БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2011 – 2012 г. още ...

 

04.01.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Медико-статистически отчети

Законът за лечебните заведения в чл.6, ал. 3 установява задължението лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ да предоставят информация за извършваната от тях медицинска дейност, както и медико-статистическа информация. още...